Registratie en mijn eerste week school

Het eerste hoogtepunt voor de registratie dag was op dinsdag 31 augustus. Ik ging met mijn roommate Pablo naar een pool party. Het was super gezellig en tegen het eind van de poolparty begon een van Pablo’s Spaanse vrienden uit te leggen over de (volwassen) doop. Ik verstond er natuurlijk niks van maar ik begreep op een gegeven moment dat Pablo nog niet gedoopt was en dat hij gedoopt wou worden. Dus ik spring direct het water in, en samen met een Spanjaard heb ik toen midden in een zwembad Pablo gedoopt!

Het tweede hoogtepunt voor de registratie was de zondagse dienst. Het was de dienst van 6 uur s ’avonds, dit is relevant want tijdens deze dienst gaat het vooral om worship en gebed. De honger voor God en de wonderen en tekenen die om mij heen gebeurde waren iets wat ik nog nooit eerder meegemaakt had. De dienst werd geleid door Richard Gordon, mensen die hem kennen weten dat hij altijd omringt is met de kracht van God. En dat was deze dienst zeker te merken. Elke keer als hij mensen naar voren riep of als hij een gebed uitsprak werden er mensen diep aangeraakt door de kracht van God. Het zien van God’s werk in combinatie met de vurige worship samen zorgde voor een onvergetelijke avond. Toen de dienst afgelopen was wankelde ik op mijn benen en had ik aan de worship een schorre stem overgehouden.

Tijdens deze dienst werd mij duidelijk dat wat al eerder over ons jaar geprofeteerd was, ook echt waar was. Er was een uitzonderlijke honger en samenhorigheid in het eerste jaar van de BSSM. Dit viel te merken door de passie waarmee mensen de aanbidding ingingen en de liefde die iedereen droeg voor elkaar. De woensdag na de dienst was de registratie dag. Dankzij de hulp van alle mensen die mij financieel hebben ondersteund(Ik ben jullie stuk voor stuk zeer dankbaar!!) kon ik op deze dag mijn registratie voltooien en kreeg ik mijn schoolmateriaal. Tijdens de registratie dag ontmoette ik de studenten en leiders van mijn revival group(een groep van ongeveer 60 studenten, 1 leider en een stuk of 6 begeleiders uit het 3de jaar van de school). Met deze mensen ga ik de schoollessen maar ook de zondagse diensten meemaken. Ik voelde op de eerste dag al een connectie binnen onze groep die je normaal pas na een aantal maanden zou verwachten.

De eerste week van school ging vooral over de praktische dingen zoals roosters, regels en informatie over gebouwen, tijden en lessen. Maar we hadden ook elke dag een moment van worship, en deze momenten voelen voor mij speciaal aan omdat ik omringt ben met mensen die dezelfde passie, doel en honger voor God hebben. Ook hebben we al een aantal lessen/ preken gekregen van Bill Johnson en Kris Vallotton. Vooral de lessen van Kris vind ik persoonlijk heel bijzonder. Hij deelde stukken van zijn eigen leven en legde ons uit dat wij geen “zondaars gered door genade” zijn zoals vaak gezegd wordt. Maar dat wij heilige zonen en dochters van God zijn en dat om die reden zonden geen kracht meer hebben over ons. (Ik heb dit even in mijn eigen woorden omgezet, Kris legde het uitzonderlijk goed en krachtig uit met ondersteunende Bijbelverzen en voorbeelden). Tijdens zijn uitleg voelde je in de zaal dat er ketens en gewichten van mensen hun schouders en harten af vielen.

Tijdens en buiten school om heb ik allerlei mensen leren kennen en heb ik heel veel leuke dingen meegemaakt. Ook zijn er bijzondere dingen in en door mij heen gebeurd zoals profetische woorden, genezing en wonderen. Als u benieuwd bent naar meer details de dingen die ik meemaak in mijn tijd hier of als u vragen heeft kunt u mij altijd een bericht sturen via e-mail of whatsapp(De gegevens zijn te vinden op de website.

Steven