Deze stichting is ANBI geregistreerd dat maakt uw giften aftrekbaar voor de belasting.
Meer info klik hier

Stichting I AM
Polre 3
3332RM Zwijndrecht
info@iamloved.nl
Tel. 06-42050073
KvK. 69736863
RSIN: 8579 90 494

Rekeningnummer
Stichting I AM
NL49 INGB 0008 1221 12
Als u geen gebruik maakt van de onderstaande online betalingsformulier via iDeal, dan dient u altijd in uw overschrijving te vermelden “Gift BSSM Steven”